Språkstörningar

En språkstörning innebär betydligt större svårigheter med att förstå och producera språk jämfört med andra i samma ålder. Mellan fem och åtta procent av alla förskolebarn har någon form av språkstörning. Problemen brukar uppmärksammas på BVC och diagnostiseras  i tre- till fyraårsåldern.
Om barnet för övrigt utvecklas normalt talar man om specifik språkstörning, men i många fall är språkstörningen kombinerad med koncentrations-svårigheter, perceptionsproblem och dålig motorik. Då kan de samlade problemen leda till att barnet så småningom får en neuropsykiatrisk diagnos.
Talstörning
Talstörning är en variant av språkstörning som innebär svårigheter med talet som beror på munnens motorik. Det handlar inte om muskulär svaghet utan om hjärnans rörelsestyrning. Barnet vet vad det vill säga, men hjärnan skickar inte korrekta instruktioner till munnen.

Orsaker
Språkstörningar kan vara ärftliga men har ingenting med uppväxtmiljön att göra. Möjliga orsaker är upprepade öroninflammationer i tidig ålder, graviditets- och förlossningskomplikationer samt minnesproblem som påverkar ordförrådet. Det är ofta flera saker som ligger bakom en språkstörning och ibland går det inte att hitta någon förklaring.
Mer om språkstörningar
På Afasiförbundets webbplats finns flera olika böcker om språkstörningar.

Annonser
%d bloggare gillar detta: