Tips & idéer på bildstöd

© Bild ♥NPF Nina

Här är en pärm med en sida för varje dag, i dom rätta färgerna som varje veckodag står för. I pärmen sitter schemabilderna i rätt ordning som är utvalda i förväg så brukaren själv klarar att själv sätta upp sitt schema för nästa dag.

 

© Bild ♥NPF Nina

För att ha ordning på alla bilder kan man ha dem lådor med olika fack där man har märkt upp dom olika kategorierna så det går snabbt kan hitta rätt bilder när dom behövs.

 

© Bild ♥NPF Nina

Här är ett förslag på hur ett schem kan se ut.  Just detta är ett två-veckorsschema. Färgerna är internationella; Måndag – Grön, Tisdag – Blå, Onsdag- vit, Torsdag – Brun, Fredag – Gul, Lördag – Rosa och Söndag – Röd.
Överst under varje dag sitter bilder på skola och korttids och vilka som jobbar respektive dag. Där är också ”IDAG” utmärkt med en svart prick. Till vänster finns ett mer detaljerat schema över dagen ”IDAG”.
Till höger finns en översikt på det som är viktigt för den enskilda individens bilder. Det kan tillexempel vara bilder som används dagligen, bilder på personer och saker som återkommer ofta i schemat.
Scheman med pictogram bilder.                          © Bild Tess

© Bild ♥NPF Nina

För att tydligt visa händelser som är återkommande och som behöver stöttas lite extra kan man göra några ”sago-böcker” som handlar om brukarn i olika situationer som hon känner igen sig i. Här är några exempel; ”Sandra på morgonen” och ”Sandra på kvällen” och ”Sandra i skolan” och ”Sandra rider”

 

© Bild ♥NPF Camilla

En enklare variant av bildstöd är att ha några få bilder som visar dagens innehåll i stora drag. Här är bilderna kombinerade med text för de barn som kan läsa lite.

© Bild Tess

 

Exempel på övriga ställen som man kan använda bildstöd på är;

 • Toaletten – Hygienrutiner
 • På & Avklädnings scheman – bilder som visar i vilken ordning man klär på och av sig.
 • Ordning & reda – Bilder som visar var saker och ting finns
 • Vid mat situationer
 • I affären- Vad skall handlas osv

 

Vad behövs för att göra bilder:

 • Bildprogram (ev. utskrivet från HAB)
 • Digitalkamera – Gör personliga bilder
 • Skrivare för färg (alt multiskrivare – kopiator)
 • Laminerings apparat samt lamineringsplast
 • Färgade papper för veckoschemat
 • Kopieringspapper
 • Sax
 • Kardborre tejp

 

Annonser

Olika bildprogram som stöd

Ett hjälpmedel som många barn och ungdomar  med NPF får hjälp med är bildstöd på grund av nedsatt kommunikationsförmåga och försenad talutveckling. En del talar inte alls och många av de som har ett fungerande tal brukar ändå ha svårt att prata. Därför behöver personer med npf lära sig att kommunicera på andra sätt, till exempel med hjälp av bilder.

Det ser olika ut i olika landsting hur man får tillgång till dessa bilder. För det mesta skrivs dem ut via den Habilitering i det landsting man tillhör men det förekommer också att man får låna en pärm med ett formulär  som man fyller i vilka bilder av Nilbilder, pictogrambilder  eller pcs-bilder som man behöver och sedan får man dem hemskickade från habiliteringen.

De flesta bilderna är ganska lika varandra och fungerar på nästan samma sett men ett program, Pictogram skiljer sig en del mot de övriga. Dessa bilder är tecknade  i vitt mot svart bakgrund. Äldre barn och ungdomar väljer oftast Pictogram än de färgglada ritade bilder som exempel Boardmaker.

I vissa program kan man dessutom lägga in egna foto och bilder som passar den enskilda individen.

Läs även ”Tips & idér på bildstöd”

Pictogram.

Pictogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund.

Varje symbol står för ett ord eller begrepp. Pictogram kan användas som
– stöd för kognition, minne,
– alternativ till det skrivna språket för den som annars uttrycker sig med Tecken som AKK i närkommunikation,
– skyltning i offentlig miljö.

Webbsida:  Pictooline

Nilbild.

Det svenska Nilbild består av cirka 600 symboliska färgteckningar. Teckningarna är indelade enligt ämne i 32 grupper. Bildsamlingen består av bilder som lämpar sig både för barn och vuxna.

Olika webbsidor för Nilbilder: NilbilderWebb-hida

PCS-bilder.

PCS-bilder är enkla ritade bilder. På finska finns över 9000 PCS-bilder tillgängliga, både i färg och svartvita.

Widgit.

Syftet med symbolsystemet Widgit är att förklara betydelsen av ett skrivet ord med hjälp av en symbol. Symbolerna har därför designats så enkla och rena som möjligt med fokus på förklaringen av ordet och utan onödig information.

Den svenska versionen av symbolsystemet utvecklas av Hargdata AB (www.hargdata.se) och symbolerna har funnits tillgängliga på svenska sedan år 2000. Programvaror där Widgit symbolsystem ingår används i dag i många skolor och andra verk- samheter över hela landet.

Symbolsystemet innehåller idag mer än 10 000 symboler och utökas kontinuerligt utifrån önskemål från användarna. Pdf-fil

Webbsida: Hargata Widgit

Boarmaker.

Boarmaker är ett program för att skapa underlag för kommunika- tion med symboler. Över 3000 bilder finns i programmet, både i svart-vitt och i färg. Det är möjligt att utöka bilddatabasen med egna bilder. Genom att använda de färdig ritade tomma överlägg som finns i programmet går det enkelt att skapa egna överlägg till många olika talapparater. Pdf-fil


In Print.

In Print är ett mångsidigt redskap för att skapa ”trycksaker” med bilder och symboler som används för kommunikation. In Print är ett kraftfullt redskap för att skapa böcker, nyhetsblad, scheman, veckobrev, bildstödskarotr, överlägg till samtalsapparater mm. Talsyntes med rösten Ingrid ingår. Pdf-fil

%d bloggare gillar detta: