Diagnoser- Vad är vad?

Diagnoser- Vad är vad? Vad är skillnanden mellan högfungerande autism och Aspbergers?

 

AS/Aspberger Syndrom betraktas som en lindrig form av autism eller som autism hos normal- eller välbegåvade personer. As personer har i regel vanlig begåvning (normal) men med följande gemensamma svårigheter, begränsning i förmåga till socialt umgänge, begränsande intressen,tvångsmässighet, tal och språk och kommunikationsproblem, samt motorisk klumpighet. Trots normal intelligens har de svårigheter med förmågan till inlevelse, att få sammanhang och mening i sina upplevelser, att kunna organisera sin tillvaro. Detta leder till problem i kontakten med andra människor, men oxå svårigheter att klara vardagens, skolans och yrkeslivets krav. Vid AS har man oftast haft en normal tal och språkutveckling innan tre års åldern.

Mer om Aspberger Syndrom kan ni läsa här

 

HFA- Högfungerande autism, har haft en mer avvikande utveckling vad det gäller tal och språk utvecklingen, i de första levnadsåren.As och HFA kan båda definieras som autism hos normal och välbegåvade personer. Istället för HFA är det egentligen mer riktigt att säga högfungerande person med autism. Anledningen är att det är personen som är högfungerande. Högfungerande beskriver alltså inte vilken svårighetsgrad autismen har.

 

AS är en diagnos som finns beskriven med ett antal diagnoskriterier. HFA är däremot inte en egen diagnos. Den egentliga diagnosen heter autistiskt syndrom. Med andra ord så är dessa två lika i vuxen ålder skiljer sig i småbarns åldern

 

Autistiska drag: Vid autistiska drag uppfylls inte kriterierna för diagnosen autism eller AS. Ibland bedömer läkarna att ett barn har en störning inom autismspektrumet, men att barnet inte uppfyller alla kriterier för autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom. Då kan diagnosen istället bli autismliknande tillstånd, atypisk autism eller genomgripande störning i utvecklingen.

 

Autism: Pratar inte eller oförståligt tal innan 3:års åldern samt sen utveckling.

Mer om autism kan ni läsa här

 

Här kan ni läsa mer om Diagnoskriterie

(Fakta är hämtat från HjärtefrågorNPF  A Calen mfl)

 

 

 


Annonser

Autismspektrat

Diagnoserna inom autismspektrumet ligger under den gemensamma rubriken Genomgripande störningar i utvecklingen (eller Genomgripande utvecklingsstörning).

Autistiskt syndrom, även kallat Kanners syndrom, klassisk autism och infantil autism.

Aspergers syndrom, en form av autism hos personer som har en normal begåvning. Aspergers syndrom används ibland synonymt med autism hos personer med begåvning inom normalvariationen (som ibland också kallas högfungerande autism).

Atypisk autism eller autismliknande tillstånd innebär att personen uppfyller många men inte alla kriterier för autistiskt syndrom eller för Aspergers syndrom. Benämningen genomgripande störning i utvecklingen UNS (Utan Närmare Specifikation) används också ibland, men är inte så vanlig på svenska.

Desintegrativ störning, eller Hellers syndrom efter den forskare som först beskrev tillståndet. Tillståndet innefattar svår förlust av färdigheter efter 2 års ålder.

Retts syndrom är en funktionsnedsättning som kan medföra autismsymtom. Syndromet är placerat tillsammans med ovanstående diagnoser i diagnosmanualerna. De flesta forskare är dock ense om att Retts syndrom inte hör hemma inom autismspektrumet, bland annat därför att det även ger fysiska symtom.

Autistiska drag är inte en diagnos, utan används ibland som tillägg till annan diagnos när symtom inom autismspektrumet finns men inte så att kriterierna för en autismspektrumdiagnos uppfylls.
Mer om dessa diagnoser finns att läsa om på Autism och Aspergerförbundets hemsida

%d bloggare gillar detta: