Diagnoser- Vad är vad?

Diagnoser- Vad är vad? Vad är skillnanden mellan högfungerande autism och Aspbergers?

 

AS/Aspberger Syndrom betraktas som en lindrig form av autism eller som autism hos normal- eller välbegåvade personer. As personer har i regel vanlig begåvning (normal) men med följande gemensamma svårigheter, begränsning i förmåga till socialt umgänge, begränsande intressen,tvångsmässighet, tal och språk och kommunikationsproblem, samt motorisk klumpighet. Trots normal intelligens har de svårigheter med förmågan till inlevelse, att få sammanhang och mening i sina upplevelser, att kunna organisera sin tillvaro. Detta leder till problem i kontakten med andra människor, men oxå svårigheter att klara vardagens, skolans och yrkeslivets krav. Vid AS har man oftast haft en normal tal och språkutveckling innan tre års åldern.

Mer om Aspberger Syndrom kan ni läsa här

 

HFA- Högfungerande autism, har haft en mer avvikande utveckling vad det gäller tal och språk utvecklingen, i de första levnadsåren.As och HFA kan båda definieras som autism hos normal och välbegåvade personer. Istället för HFA är det egentligen mer riktigt att säga högfungerande person med autism. Anledningen är att det är personen som är högfungerande. Högfungerande beskriver alltså inte vilken svårighetsgrad autismen har.

 

AS är en diagnos som finns beskriven med ett antal diagnoskriterier. HFA är däremot inte en egen diagnos. Den egentliga diagnosen heter autistiskt syndrom. Med andra ord så är dessa två lika i vuxen ålder skiljer sig i småbarns åldern

 

Autistiska drag: Vid autistiska drag uppfylls inte kriterierna för diagnosen autism eller AS. Ibland bedömer läkarna att ett barn har en störning inom autismspektrumet, men att barnet inte uppfyller alla kriterier för autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom. Då kan diagnosen istället bli autismliknande tillstånd, atypisk autism eller genomgripande störning i utvecklingen.

 

Autism: Pratar inte eller oförståligt tal innan 3:års åldern samt sen utveckling.

Mer om autism kan ni läsa här

 

Här kan ni läsa mer om Diagnoskriterie

(Fakta är hämtat från HjärtefrågorNPF  A Calen mfl)

 

 

 


Annonser

Autism

Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och inlevelse. Symtomen brukar visa sig innan tre års ålder och diagnosen är vanligare bland pojkar än flickor.
De flesta (70 procent) som har autism har också en utvecklingsstörning. Graden av utvecklingsstörning varierar. Om en autistisk person har normal begåvning brukar man kalla det för högfungerande autism. De personerna får oftast diagnosen Aspergers syndrom. Det är också vanligt med epilepsi, syn- och hörselskador, tics och sömnsvårigheter.

Personer med autism fastnar lätt i oväsentliga ritualer och rutiner och utvecklar ofta överdrivna specialintressen. De brukar ha svårt att uppfatta ett helt sammanhang, men kan vara bra på att uppfatta detaljer.
Symtom på autism
Personer med autism har svårigheter med socialt samspel, kommunikation och inlevelse. Föräldrar till autistiska barn känner oftast tidigt på sig att något är fel när de märker att det är svårt att få kontakt med barnet.

Socialt samspel
Personer med autism har svårt att kommunicera med kroppsspråk och gester och undviker ofta ögonkontakt.  Deras kroppsspråk kan vara enformigt och inte anpassat till den situation de befinner sig i.
Många har svårt att dela med sig av känslor och intressen och svårt att förstå hur andra tänker och känner. Det leder till att barn med autism ofta har problem med att leka med jämnåriga och skaffa kamrater. Vuxna har svårt att skapa relationer och umgås med andra vuxna.

Kommunikation
Barn med autism brukar ha nedsatt kommunikationsförmåga och försenad talutveckling. En del talar inte alls och många av de som har ett fungerande tal brukar ändå ha svårt att prata med andra eftersom de har svårt att anpassa sig till den de pratar med.
Även vuxna har svårigheter med kommunikation. De kan ha ett spontant och välutvecklat språk men ändå ha svårt att förstå och tolka det som sägs. Men många (40 procent) utvecklar aldrig något talat språk alls. Därför behöver personer med autism lära sig att kommunicera på andra sätt, till exempel med hjälp av bilder.

Udda och upprepande beteenden och intressen
Personer med autism kan fixera sig vid onödiga rutiner och ritualer eller överdrivna intressen. Hos barn kan det till exempel vara fixering vid föremål som är blänkande eller snurrande.
Många personer med autism har självstimulerande beteenden av olika slag. Allt från att de viftar med händerna framför ögonen till att de slår händerna i saker. Intressen och ritualer tar ibland upp så mycket tid att de blir ett hinder för inlärning och andra aktiviteter.

Ensidig kost

Det är många som har det lite bekymmersamt med maten. Det kan vara svårt att äta viss mat p.g.a. konsistensen, färgen, smaken, hunger- och mättnadskänsla eller kanske motivation.
Vi hade en sån period när vår tjej var ungefär mellan 3-10 år. Vad svårt det var att få hjälp! Vi fick höra att barn gör så och att dom får i sig det dom behöver, och så är det ju, i vanliga fall. Men varför ska det vara så svårt att förstå att det inte är som ”i vanliga fall” när man har autism?

När jag sökte läkarhjälp för jag var orolig för att vår tjej hade näringsbrist (hon var väldigt mager, kräktes ofta, tappade hår och blödde näsblod) så fick jag svaren att barn i Sverige inte svälter, och att svensk mat är näringsriktig. Sen att vår tjej bara åt makaroner lyssnade han inte på. ”Barn gör så”
Så vi började träna, och det tog flera år, men idag äter vår tjej nästan allt och vi är inte oroliga längre. I små, små steg utökade vi variationen i maten och fick henne att smaka på olika saker.

%d bloggare gillar detta: