Kända personer

Det finns en hel del namngivna, nu levande, kända personer som man kan hitta på Internet och som uppges ha neuropsykiatriska svårigheter  som ADHD/ADD. Några av dessa är bla Tom Cruise, Cher, John Lennon, Whoopi Goldberg, Robin Williams, Carl Lewis, Suzanne Somers och Sylvester Stallone, Woody Allen, Bob Dylan
Al Gore.

Inom idrottens värd är den mest kända nu levande personen med ADHD, Michael Fred Phelps II som har tagit flera medaljer i OS 2004 och 2008.

Michael Jackson sägs också ha haft någon form av NPF diagnos under sin tid som känd musiker.

Men det finns också ett antal historiska personer som ofta omnämns i seriösa sammanhang och antas ha haft neuropsykiatriska problem. Av förklarliga skäl är det lättare att identifiera tics än hyperaktivitet varför flera historiska personer tros ha haft Tourettes syndrom. En av dessa är kejsare Claudius I som sägs ha haft ett häftigt humör, ryckningar och olika läten för sig. Mozart är en annan person som ofta nämns och san skall ha haft ett tvångsmässigt beteende, olika former av tics och mycket rastlös. Ytterligare historiskt kända personer som tros ha haft Tourettes syndrom är Napoleon, Peter den store och Moliére.Men Albert Einstein är nog den mest kända som omnämns ofta i samband med Aspergers syndrom. I Sverige sägs det  att kung Karl den XII hade Aspbergers syndrom.

(Fakta rutan är hämtad från Expressen)

Annonser
%d bloggare gillar detta: