Trotssyndrom-ODD

Trotssyndrom är en beteendestörning som ofta drabbar dem som har andra neuropsykiatriska problem. Förkortningen ODD står för Oppositional Defiant Disorder. Trotssyndrom och andra beteendestörningar, som uppförandestörning (CD), är något man ofta utvecklar då omgivningen, exempelvis föräldrar, anhöriga och skolan, ställer krav på en som man inte klarar av att leva upp till.

Barn som gör allt de kan för att ”fungera och vara normala” men ändå kallas lata, ointresserade och korkade (vilket är vanligt för barn med exemelvis ADHD eller Asperger och liknande), kan mycket väl utveckla trotssyndrom.

Ungefär 65% av de som har ADHD beräknas ha ODD. För ”vanligt folk” kan ODD och CD vara mycket svårt att skilja från exempelvis ADHD.En person som har ODD saknar förmågan att se sammanhang. De har svårt att se och ta ansvar för sin skuld i uppkomna situationer. De känner ofta att de behandlas orättvist av omgivningen.

Av någon anledning verkar det som att mammorna till barn med ODD är mest utsatta. Ofta har de så svårt att kontrollera barn med dessa problem, att det till slut uppkommer situationer som är riktigt otrevliga. Exempelvis kan tonåringar med dessa problem ge sig på sina mammor med fysiskt våld.Problemen märks tydligast i hemmet och är vanligast hos barn upp till 10 års ålder.Om man inte behandlar dessa problem, finns det en stor risk att dessa personen fastnar i ett beteende där den söker negativ uppmärksamhet.

Det är heller inte ovanligt att personer med ODD även utvecklar uppförandestörningar (CD). CD står för Conduct Disorder och dessa personer går ett snäpp längre. De utvecklar antisociala beteenden, som exempelvis att de skolkar, snattar, stjäl, förstör och misshandlar andra människor.Studier inom detta har visat att 20-30% av de yngre barnen och 40-60% av de äldre barnen med ADHD även har CD. För de barn som har dessa problem även efter 18 års ålder, klassas det som ASPD (antisocial personlighetsstörning).Risken för framtida kriminalitet hos personer med trotssyndrom anses vara hög.

Symptom på trotssyndrom

De vanligaste symptomen är att den drabbade blir aggressiv, trotsig, labil, bråkig, fientlig, hämndlysten, självhävdande med mera.

Diagnos

För att kunna ställa diagnosen ODD måste minst fyra av nedanstående kriterier ha uppfyllts, och under minst sex månader i sträck.

  • Tappar ofta besinningen
  • Grälar ofta med vuxna
  • Trotsar ofta aktivt eller vägrar underordna sig vuxnas krav och regler
  • Förargar ofta andra med avsikt
  • Skyller ofta på andra för egna misstag eller dåligt uppförande
  • Är ofta lättretad och stingslig
  • Är ofta arg och förbittrad
  • Är ofta hämndlysten eller elak

Många av ovanstående kriterier finns även hos normala barn/tonåringar som inte har ODD. Därför måste problemen vara omfattande och ha funnits över en längre tid. Normalt trots, eller dåligt beteende, som då och då uppkommer hos barn och tonåringar, räcker alltså inte för en diagnos.

Behandling

Eftersom det är en beteendestörning är det ju en del av ens personlighet och därmed svårt att få bort helt. Men behandling (i form av terapi) finns, så att man kan lära sig att hantera detta. Och ju äldre man blir, desto mer lär man sig om hur man bör bete sig och om hur man skall vara för att passa in i den ”normala” normen. Därför är det inte lika vanligt bland vuxna som hos barn upp till tonåren. Har du, eller ditt barn trotsyndrom – eller misstanke om att du/barnet har det finns – kontakta öppenvården/BUP i din kommun och be om råd och hjälp.

Annonser

Hjärtefrågor NPF!

Välkommen till Vår blogg Hjärtefrågor NPF, om att leva med NPF = NeuroPsykiatrisktFunktionshinder

Här är tänkt att vi ska försöka sprida så mycket kunskap som möjligt om NPF med hjälp av varandra. Vi vill dela med oss av kunskaper, länkar, råd och tips. Diskutera erfarenheter och försöka hitta lösningar på de problem som kan uppstå. Vill ni berätta er egen historia eller skriva ett inlägg så kan ni maila oss på hjartefragornpf@hotmail.se , det går förstås bra att vara anonym om man vill.

Kommer det fram intressanta saker i kommentarerna så gör vi ett inlägg av det så det blir en särskild fråga som man kan diskutera i kommentarsfältet. En särskild sida för tips och råd finns här, dela med er av era bästa tips, hur ni gjort för att få barnet att äta,sova, eller annat som kan vara problematiskt. Söker ni efter något specifikt så kan ni skriva in ett ord i sökrutan som är uppe till höger under loggan, tex ADHD, Matvägran, Skola etc.

(Autism, Aspergers syndrome, ADHD, ADD, ODD, OCD, Tourettes mfl)

*Klistrat inlägg*

%d bloggare gillar detta: