Vårdbidrag

Vårdbidrag

Om barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder har en förälder rätt till vårdbidrag under minst sex månader eller till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Vårdbidraget är uppdelat i två delar

 • behov av särskild tillsyn på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder
 • merkostnader som uppkommer på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning

Har föräldern flera barn med funktionsnedsättning som inte fyllt 19 år grundas bedömningen av rätten till vårdbidrag på det sammanlagda behovet av tillsyn och vård samt merkostnadernas omfattning.

När man söker vårdbidrag ska man beskriva tydligt hur mycket extraarbete man lägger ner på sitt barn i jämfört med barn utan funktionshinder. Vi har stolpat upp en del punkter som man kan utgå från. Man bör tänka på att föräldra ansvaret minskar i takt med barnets ålder.

Mer om föräldraansvar kan man läsa på Ofus – rättsinfo

TILLSYN OCH VÅRD

 • Tillsyn inne och ute
 • Medecinering
 • Omvårdnad nattetid. Behov av särskild tillsyn nattetid.
 • Besök i sjukvården eller i habiliteringsverksamhet- behandling av något slag.
 • Förhindra och avstyra situationer som kan vara farliga, både inomhus och utomhus.
 • Beredskap för att förebygga eller snabbt finnas till hands t ex vid hastiga förändringar i psykiska eller fysiska hälsotillstånd.

KOMMUNIKATION OCH SAMSPEL

 • Förmedla behov
 • Särskild aktivering eller stimulans.
 • Motiverande åtgärder i form av påminnelser, vägledning, instruktioner, uppmuntran m m.
 • Föra ett samtal
 • Upprepningar och upphakningar
 • Förklara och tolka, till exempel TV-program

BETEENDEAVVIKELSER

 • Hindrande rutiner, fixeringar och tvång
 • Utbrott
 • Starka rädslor

PLANERINGSSVÅRIGHETER

 • Tidsuppfattning
 • Minne
 Hitta/orientera sig
 • Perception/sinnesintryck

INSTRUKTIONER OCH LÄRANDE

 • Läxhjälp
 • Instruktioner, förklaringar
 • Motiverade åtgärder
 • Information till skola, vårdinstanser

VARDAGSRUTINER

 • Mat
 – Hjälp vid måltider, som t ex med finfördelning av mat, matning, hjälp att dricka samt tid för inköp och tillredning av specialkost
 • Sömn
 • På/avklädning
 • Personlig hygien
- tandborstning
 • Toalettbesök
 • Tvätt
 • Städning

ÖVRIGT

 • Myndighetskontakter
 • Föreningskostnader

MERKOSTNADER

 • Slitage
 • Borttappade eller förstörda saker
 • Om man måste gå ner i arbetstid
 • Föräldrarkurser
 • Mediciner (högkostnadsskyddet minus 200 kr)
 • Extrakläder, tvättmedel, mediciner, hjälpmedel som man bekostat själv ex.
 • Dator, speciella dataprogram/stimulansprogram, som inte bekostas av landstinget eller annan hjälpmedelsverksamhet, lamineringsapparat för tillverkning av bilder.
 • Fritidshjälpmedel, som inte bekostas av landstinget så kallade enkla hjälpmedel, som inte bekostas av landstinget.
 • Ökade telefonkostnader, t ex p g a planerings- och samordnings-samtal, samtal med läkare etc.
 • Särskilda pedagogisk utrustning som kan behövas men är dyr.
 • Högre el- och/eller vattenkostnader.

Hur ansöker man om vårdbidrag?

Ansökan om vårdbidrag görs hos försäkringskassan.

Ett läkarintyg om barnets hälsotillstånd ska bifogas ansökan. Försäkringskassan har särskilda blanketter för ansökan.

Man kan hitta många bra sidor om hur man söker och vad man ska tänka på då man söker vårdbidrag

Handikappsförbundet- Lathund för ansökan om vårdbidrag.

FUB –  För barn ungdumar och vuxna med utvecklingsstörning

Autism och Asperger – Vårdbidrag

Rbu Västmanland – Vårdbidrag

Försäkringskassans informationsblad om vårdbidrag

Andra länkar som kan vara till hjälp vid ev. Överklagan.


Annonser

2 svar

 1. […] på Hjärtefrågor NPF som har det väldigt tydligt […]

 2. Åh vad bra det här ska jag tipsa om!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: